Św. Ireneusza, biskupa i męczennika
28 czerwca

    O życiu św. Ireneusza, jednego z najwybitniejszych teologów II wieku, wiemy niewiele. Urodził się około roku 130 w Azji Mniejszej. Powierzono go opiece św. Polikarpa, biskupa Smyrny, ucznia św. Jana Ewangelisty. Ireneusz studiował w Rzymie, później głosił Ewangelię w Galii. W roku 178 został biskupem w Lugdunie (dziś Lyon).

Nauki Ireneusza przyczyniły się do nawrócenia wielu ludzi, a jego prace odegrały olbrzymią rolę w zwalczaniu coraz częściej pojawiających się herezji - zwłaszcza gnostyków i walentyńczyków.

Główne dzieła św. Ireneusza to: "Przeciw herezjom" i "Dowód prawdziwości nauki apostolskiej". Poglądy św. Ireneusza traktowane są jako czynnik łączący koncepcje Wschodu i Zachodu.

Ireneusz zmarł śmiercią męczeńską w roku 202, podczas prześladowań za Septymusa Sewera.***Świętość to najbardziej nowoczesny styl życia,
gdyż przyszłość należy do miłości.

Ks. Marek Dziewiecki

Opracowała Maria Krasnosielska