Bł. Ralfa Milnera i Rogera Dicensona, męczenników
7 lipca

     Bł. Ralf Milner i Roger Dicenson żyli w Anglii w czasach, kiedy katolicy w tym kraju ryzykowali uwięzieniem i śmiercią za praktykowanie i szerzenie swojej wiary.

Milner - starszy, niewykształcony farmer był protestantem, jednak obserwując życie swoich katolickich sąsiadów przyjął wiarę katolicką. W dniu przyjęcia I Komunii Św. został pochwycony i uwięziony. W więzieniu spędził wiele lat, często - na słowo honoru - opuszczał celę i zbierał jałmużnę dla swoich współwięźniów, których wspierał również duchowo. Kiedy przebywał na wolności pomagał także misjonarzom - dzięki znajomości kraju był wspaniałym przewodnikiem. W ten właśnie sposób poznał księdza Rogera Dicensona.

Ks. Roger pochodził z Lincoln. Był księdzem w kolegium w Reims, stamtąd został wysłany na misje. Został schwytany razem z Ralfem. Obydwaj odpowiadali przed sądem. Ze względu na podeszły wiek Milnera oraz fakt, że był ojcem ośmiorga dzieci, sędzia próbował go uwolnić (pod pretekstem, że farmer przypadkowo odwiedził pobliski kościół parafialny). Zażądał jednak, aby Milner wyrzekł się wiary i powrócił na łono Kościoła anglikańskiego. Męczennik, wspomożony łaską Bożą stanowczo odmówił.

On i ojciec Roger zostali skazani na śmierć. Wyrok wykonano w Winchesterze 7 lipca 1591 r.***Kto po długiej ciemności zobaczył znowu światło, domyśla się,
jak pełna nadziei może być miłość.

***

Chrześcijanie nie tracą otuchy,
lecz wlewają ją w serca innych.

Peter Hahne


Opracowała Maria Krasnosielska