Św. Adelfa, biskupa
11 września

   Adelf, dziesiąty z kolei biskup Metzu, żył w V wieku, pochodził ze znakomitej rodziny burgundzkiej. Na krótko przed jego narodzinami, jego matce - Beatryczy - ukazał się we śnie anioł i pozdrowił słowami: "Witaj, umiłowana przez Boga". Zapowiedział również: "Ciesz się, ponieważ poczniesz i wydasz na świat nowego Pawła, biskupa Adelfa". Proroctwo to spełniło się całkowicie.

Opowieść o biskupie znaleźć można w zbiorze apokryfów i legend spisanych w IX wieku zatytułowanych: "Życie".***

Panie, Ty chcesz, żebyśmy byli światłem świata.
Spraw, niech świat wygląda przeze mnie lepiej.


Opracowała Maria Krasnosielska