Wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi,
św. Apolinarego i towarzyszy, męczenników
12 września

Imię Maryi czcimy w sposób szczególny, ponieważ należy ono do Matki Boga, Królowej nieba i ziemi, Matki miłosierdzia. Dzisiejsze wspomnienie mówi nam o przywilejach nadanych Maryi przez Boga i wszystkich łaskach, jakie otrzymaliśmy od Boga za Jej pośrednictwem i wstawiennictwem, wzywając Jej Imienia.

Święto Imienia Maryi przypomina również zwycięstwo odniesione nad Turkami pod Wiedniem w roku 1683 przez króla Jana III Sobieskiego i sprzymierzone wojska chrześcijańskie.


Św. Apolinary i towarzysze
Podczas prześladowań w Japonii pomiędzy rokiem 1617 a 1632 miały miejsce okrutne prześladowania chrześcijan. śmierć za wiarę poniosło wówczas dwustu pięciu męczenników. W tej liczbie było osiemnastu franciszkanów z pierwszego zakonu i dwudziestu siedmiu z zakonu trzeciego.

Prowincjałem zakonu franciszkanów w Japonii był wtedy Apolinary Franco. Lekceważąc dekret cesarski przewidujący karę śmierci dla tych, którzy deklarują się jako chrześcijanie, św. Apolinary otwarcie głosił, że jest uczniem Chrystusa. Wkrótce wtrącono go do więzienia Omura, gdzie spędził pięć lat. Współtowarzyszy niedoli uczył zasad wiary, wielu ochrzcił.

12 września 1622 roku on i kilku innych franciszkanów zostało żywcem spalonych.***

Bóg nigdy nie nałoży na Ciebie ciężaru, którego nie mógłbyś udźwignąć.***

Życie to szereg poświęceń.
Trzeba tę zasadę nosić w sercu i w głowie.

(Henryk Sienkiewicz)


Opracowała Maria Krasnosielska