Wspomnienie św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła
13 września

Jan Chryzostom, zwany potocznie Janem Złotoustym, urodził się ok. roku 350 w Antiochii. Pochodził z arystokratycznej rodziny chrześcijańskiej. Wcześnie osierocony przez ojca, był wychowywany głównie przez matkę, która odznaczała się wielką cnotliwością. Studiował filozofię i retorykę u poganina Libaniusza - słynnego w tym okresie mówcy. Po przyjęciu w roku 369 chrztu poświęcił się studiom Pisma Świętego pędząc żywot pustelnika. Z powodu nadmiernych umartwień zachorował i wrócił do rodzinnego miasta, tam przyjął święcenia kapłańskie. Przez 12 lat głosił kazania w głównych kościołach Antiochii, był najwybitniejszym kaznodzieją Kościoła greckiego. Wtedy uzyskał sławę wybitnego mówcy i przydomek Złotoustego. Wbrew swojej woli został wybrany na patriarchę Konstantynopola. Zreformował życie tamtejszego Kościoła, zlikwidował przepych domu biskupiego, walczył z nadużyciami wśród kapłanów. Mnichom nakazał stałe przebywanie w klasztorze i prowadzenie ascetycznego życia. Zakładał szpitale i hospicja dla ubogich, troszczył się o rozwój misji. Jego radykalizm przysparzał mu jednak wrogów. Ze szczególną nieprzychylnością odnosił się do niego Teofil, patriarcha Aleksandrii, jednak największą jego przeciwniczką była cesarzowa Eudoksja oburzona śmiałością przemówień św. Jana. Intrygi spowodowały, że został on wygnany do Bitynii i usunięty z urzędu. Znosił wiele cierpień, ale wzorem św. Pawła, którego podziwiał, znajdował spokój i szczęście. Wielką pociechą w trudnych chwilach była dla niego świadomość, że papież pozostał jego przyjacielem.

Zmarł z wycieńczenia podczas marszu do miejsca wygnania (407 r.).
Jego ostatnie słowa to: " Bogu za wszystko dzięki".

Pozostawił po sobie wybitne dzieła, traktaty, listy i kazania.
Papież Pius V ogłosił go w r.1568 doktorem Kościoła.
Jest patronem kaznodziejów, wzywany również przy atakach padaczki.***

Nagrodę za miłość otrzymują ci,
którzy kochają dlatego, że chcą kochać,
a nie po to, by otrzymać nagrodę.

(Ks. Marek Dziewiecki)


Opracowała Maria Krasnosielska