Wspomnienie św. Franciszka z Asyżu, zakonnika
4 października

Jan Bernardone, założyciel trzech zakonów franciszkańskich, urodził się we Włoszech w roku 1181. W domu, z racji jego zamiłowania do języka francuskiego nazywano go "Francesco - Francuzik".
Podczas rocznej niewoli w Perugii i długiej, ciężkiej choroby, Franciszek uświadomił sobie swoje powołanie do życia w służbie Chrystusowi. Prawdziwe szczęście dostrzegł w uniezależnieniu się od świata, naśladowaniu Chrystusa i powrocie do ewangelicznego ubóstwa. Mając 25 lat porzucił dostatni rodzinny dom i zaczął żyć jak żebrak. Wydziedziczony przez ojca, odszedł "ażeby poślubić Panią Biedę" i służyć ubogim jako pustelnik. Wkrótce założył zakon braci mniejszych, wzywający do pokuty i wiary, prowadzący działalność kaznodziejską w całych Włoszech. Jego pierwsza reguła zastała ustnie zatwierdzona przez papieża Innocentego III. Bracia odmówili posiadania jakiejkolwiek własności, nie przyjmowali też żadnych godności kościelnych. Sam Franciszek pozostał do końca życia diakonem.
Praktyka ewangelicznego ubóstwa i przybliżanie ludziom Chrystusa sprawiły, że na nowo rozpłomieniło się "serce stygnącego świata". Wkrótce ruch franciszkański ogarnął całą Europę, przy pomocy św. Klary Franciszek założył drugi zakon - żeński i trzeci, którego członkami mogą być zarówno zakonnicy, jak i ludzie świeccy.
Powodowany kultem Męki Chrystusa odbył Franciszek podróż do Ziemi Świętej. Wyczerpany ogromnym trudem apostolskimi i cierpiący ból od stygmatów, które otrzymał w roku 1224, zmarł o zmierzchu 3 października 1226 roku śpiewając ósmy werset Psalmu 142:
Wyprowadź mnie z więzienia,
Bym dziękował Imieniu Twojemu.
Franciszek kanonizowany został w r. 1228, jest on patronem Akcji Katolickiej.

Więcej na temat św. Franciszka znajdziesz w menu na stronie głównej oraz w aktualnościach - Nawrócenie św. Franciszka (luty 2008).***Pochwała Boga

Jesteś święty, Pan, Bóg jedyny,
który czynisz dzieła cudowne.
Jesteś mocny, wielki, jesteś Najwyższy.

Jesteś Królem wszechmogącym,
Ty, Ojciec Święty, Król nieba i ziemi.
Troisty i Jedyny,
Pan i Bóg - Dobro wszelakie.
Jesteś Dobrem, wszelkim Dobrem, najwyższym Dobrem.
Panem i Bogiem, żywym prawdziwym.
Jesteś Miłością, umiłowaniem,
jesteś mądrością i pokorą,
jesteś cierpliwością i bezpieczeństwem.
Jesteś pokojem, radością i weselem,
jesteś sprawiedliwością i miarą,
jesteś wszelkim dostatnim bogactwem,
jesteś pięknem, jesteś łagodnością,
jesteś opiekunem, stróżem i obrońcą.
Jesteś mocą i ochłodą,
jesteś naszą wiarą i naszą nadzieją,
jesteś naszym wielkim upojeniem,
jesteś naszym życiem wiecznym.

Wielki i cudowny Panie,
wszechmocny Boże,
miłosierny Zbawicielu.

(Św. Franciszek z Asyżu)***Boże, Ty pozwoliłeś św. Franciszkowi ubóstwem i pokorą naśladować Chrystusa. Spraw, abyśmy idąc w jego ślady, podążali za Twoim Synem i zawsze byli związani z Tobą radosną miłością. Amen.W Poznaniu Kościół pw. św. Franciszka Serafickiego znajduje się przy ul. Garbary 22 (Ojcowie Franciszkanie).

Opracowała Maria Krasnosielska