Wspomnienie bł. Wincentego Kadłubka, biskupa
9 października

Urodził się w Karwowie pod Opatowem pomiędzy 1155 a 1160 rokiem. Pochodził z rodu Porajów herbu Róża. Nauki pobierał prawdopodobnie w Paryżu lub Bolonii. Po raz pierwszy nazwany został mistrzem (magistrem) w dyplomie z 12 kwietnia 1189 roku (przez Kazimierza Sprawiedliwego).
Święcenia kapłańskie przyjął po powrocie ze studiów, wtedy też zaczął pisać "Kronikę polską" - największe dzieło swojego życia i literatury tamtych czasów. Został biskupem Krakowa, wziął udział w Soborze Laterańskim IV. Za zgodą papieża Honoriusza III zrzekł się biskupstwa i żył w Jędrzejewie według reguły cysterskiej. W wolnych chwilach pisał.

Zmarł 8 marca 1223 roku.
Nazwisko Kadłubek pojawiło się dopiero w wieku XV.
W roku 1764 Kongregacja Obrzędów zatwierdziła jego kult, a papież Klemens XIII podpisał odpowiednią bullę, co było jednoznaczne z beatyfikacją.

Bł. Wincenty jest patronem archidiecezji warmińskiej oraz diecezji kieleckiej i sandomierskiej.

***

Każde źdźbło trawy ma swoje miejsce na ziemi, skąd czerpie życie i siły;
i tak samo człowiek jest wrośnięty w kraj,
z którego czerpie swoją wiarę wespół z życiem.

(Joseph Conrad)


Opracowała Maria Krasnosielska