Świętego Kaliksta, papieża i męczennika;
św. Małgorzaty Marii Alacoque, dziewicy;
Dzień Edukacji Narodowej
14 października

Święty Kalikst I

Z urodzenia Rzymianin, we wczesnym okresie życia był niewolnikiem chrześcijanina Karpofora. Został oskarżony o stratę pieniędzy swego pana i w panice próbował ratować się ucieczką. Pochwycono go jednak i wtrącono do wieży, następnie skazano na ciężkie roboty w kopalniach sardyńskich. Zwolniony po kilku latach powrócił do Rzymu i za pontyfikatu papieża Zefiryna został zarządcą cmentarza przy drodze appijskiej (Via Appia) nazwanego później - od jego imienia - katakumbami św. Kaliksta ( w miejscu tym znajdują się groby papieży z III wieku oraz grób św. Cecylii).
Papieżem został po śmierci Zefiryna w roku 217, był nim przez ponad 5 lat. Jego krótkie panowanie na Stolicy Piotrowej przypadło na okres rządów cesarza Aleksandra Sewera. W tym czasie chrześcijanom pozwolono wznosić kościoły i publicznie wyznawać swoją wiarę.
Św. Kalikst wykazał się cechami mądrego, stanowczego i litościwego pasterza. Ustanowił post w suche dni i praktykę rozgrzeszania nawet najcięższych grzechów, usunął z Rzymu monarchianizm i ufundował kościół Santa Maria in Transtevere na Zatybrzu.
Śmierć męczeńską poniósł w roku 222.Święta Małgorzata Maria Alacoque

Urodziła się w r. 1645 we Francji i już jako dziecko oddała swoje serce Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Chcąc całkowicie poświęcić się boskiemu Oblubieńcowi wstąpiła do wizytek w Paray-le-Monial, gdzie była wzorową zakonnicą. Jezus, w szeregu objawień, pokazał jej Swe - kochające i spragnione miłości - Serce. W roku 1675 (w oktawie Bożego Ciała) Chrystus przekazał jej, aby starała się o ustanowienie liturgicznego święta ku czci Jego Serca. - w piątek po oktawie Bożego Ciała, jako przebłaganie za oziębłość ludzką i zniewagi wyrządzane Mu w Sakramencie Jego Miłości.
Małgorzata nie znalazła początkowo zrozumienia u współsióstr, a sama przechodziła również chwile wewnętrznych rozterek: zwątpień, pokus, zarozumiałości, opuszczenia. Pomocą dla niej był roztropny spowiednik, bł. Klaudiusz de la Colombiere, jezuita.
Umarła w roku 1690, kanonizowana została w roku 1920.

Obecnie piątek jest w Kościele dniem poświęconym pamięci Męki Pańskiej i nabożeństwu do Najświętszego Serca Jezusowego. W pierwsze piątki odprawia się Mszę św. wotywną ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, a wierni przyjmują Komunię św. wynagradzającą. Spowiedź i przystępowanie do Komunii św. pierwszopiątkowej przez 9 kolejnych miesięcy wiąże się z obietnicami objawionymi przez Jezusa św. Małgorzacie Marii Alacoque (znajdziesz je w artykule z 30 maja 2008 r.).***Być bohaterem przez minutę, godzinę, jest o wiele łatwiej, niż znosić trud codzienny w cichym heroizmie.

(Fiodor Dostojewski)

***Próżna jest modlitwa, gdzie zdrożne jest postępowanie.

(Św. Grzegorz Wielki)

***Wychowanie pieśćliwe czyni dzieci złośliwe, słabe i leniwe. Wychowanie surowe czyni dzieci mocne i zdrowe.

(Przysłowie polskie)


Opracowała Maria Krasnosielska