Wspomnienie bł. Jakuba Strzemię, biskupa
21 października

Jakub urodził się w roku 1340. Wstąpił do zakonu franciszkanów. Gorliwie nauczał na wschodnich kresach.

W roku 1391 został arcybiskupem halicko-lwowskim. Cechowało go żywe nabożeństwo do Najświętszego Sakramentu i Matki Bożej. Cieszył się wielkim zaufaniem króla Władysława Jagiełły.

Umarł 20 października 1409 roku.***Przyjaciel nie może uwolnić mnie od moich trudności,
ale umacnia nadzieję, dzięki której poradzę sobie z trudami życia.


Ks. Marek Dziewiecki


Opracowała Maria Krasnosielska