Św. Salomei, matki apostołów Jakuba i Jana
22 października

   Św. Salomea (imię to w jęz. hebrajskim oznacza pomyślność oraz spokój i odpowiada greckiej Irenie) była prawdopodobnie krewną Maryi, Matki Jezusa.
Św. Jan wspomina ją jako jedną z trzech kobiet stojących u stóp krzyża. Św. Marek nazywa ją Salomeą i mówi o niej jako jednej z trzech niewiast, które przyszły w niedzielny poranek do grobu namaścić ciało Jezusa, natomiast św. Mateusz określa ją jako "matkę synów Zebedeuszowych". Salomea była tą kobietą, która prosiła Jezusa, aby jej dwu synom, Jakubowi i Janowi, dał honorowe miejsce w Swoim Królestwie. W odpowiedzi Jezus skierował obu apostołów na drogę poświęcenia i naśladowania Jego cierpień.

Jest ona patronką Kościoła w Veroli we Włoszech. Do tego miasta, jak podaje starożytna tradycja, przybyła wraz z dwoma towarzyszami - Błażejem i Demetriuszem - i tam spędziła swe ostatnie dni.***Gdy radosne i bolesne kolory życia ogniskują się w soczewce przyjaźni,
wtedy stają się tęczową drogą do nieba.Opracowała Maria Krasnosielska