Wspomnienie św. Jana Kapistrana, prezbitera
23 października

   Jan urodził się w Capestrano w roku 1386. Był prawnikiem i urzędnikiem. Wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych. Po święceniach kapłańskich oddał się działalności kaznodziejskiej.

Zmarł w Austrii w roku 1456.

***Człowiek musi prowadzić cztery walki, aby ujarzmić zmysły, to znaczy: pożądliwość oczu, hałaśliwość mowy, ciekawość słuchu, ale przede wszystkim burzę namiętności.

Św. Antoni z PadwyOpracowała Maria Krasnosielska