Św. Antoniego Marii Clareta, biskupa
24 października

   Urodził się w Hiszpanii w roku 1807 jako syn tkacza. Święcenia kapłańskie przyjął w roku 1835.Po pięciu latach podjął działalność misyjną i zaczął prowadzić rekolekcje w całej Katalonii. W roku 1849 założył zgromadzenie misjonarzy pod nazwą Synów Niepokalanego Serca Maryi (klaretyni).

Jako arcybiskup Santiago na Kubie, chciał przeprowadzić daleko idące reformy (założył Instytut Apostolski Niepokalanej Maryi), napotkał jednak na gwałtowny opór, łącznie z zamachami na jego życie. W roku 1857 został odwołany do Hiszpanii i mianowany kapelanem królowej Izabeli II, co umożliwiło mu kontynuowanie pracy misyjnej. Antoni zakładał muzea, biblioteki i szkoły kultywując w ten sposób ginący już język kataloński. Rozszerzył kult Najświętszego Sakramentu i Niepokalanego Serca Maryi.

Życie zakończył na wygnaniu (po rewolucji w roku 1868), towarzysząc królowej - w roku 1870.***


Milczenie zastępuje samotność, odgradzając nas od ludzi i chroniąc od małostek, które by wraz z treścią wypowiedzianych niepotrzebnie słów wtargnęły do duszy.

Henryk ElzenbergOpracowała Maria Krasnosielska