Wspomnienie bł. Salomei, dziewicy
19 listopada

    Salomea była córką księcia Leszka Białego oraz siostrą Bolesława Wstydliwego. Urodziła się ok. roku 1212. Wyszła za mąż za księcia węgierskiego - Kolomana.
Żyła z nim w dziewiczym małżeństwie. Po jego śmierci wstąpiła do klasztoru klarysek w Zawichoście (później przeniesiono go do Skały pod Krakowem).

Zmarła 17 listopada 1268 roku.

Jej relikwie spoczywają w kościele franciszkanów w Krakowie.***Radość wzbudza sympatię, sprzyja zażyłości,
serdecznym, miłym i przyjaznym stosunkom ze wszystkimi,
również z tymi, którzy nie są nam aż tak przychylni.

(Gaston Courtis)


Opracowała Maria Krasnosielska