Wspomnienie św. Jana Diego Cuauhtlatoatzin
9 grudnia

    Jan Diego urodził się około roku 1474 w Meksyku. Na wzgórzu Tepeyac ukazała mu się Święta Boża Rodzicielka. Doprowadził on do tego, że zbudowano w miejscu tym kościół ku czci Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe.

Do swojej śmierci (w roku 1548) Jan Diego żył i posługiwał w pobliżu tej świątyni.


***


Każda dusza jest boską iskierką, która dąży,
aby wspiąć się do tego ogniska miłości, z którego wyszła.
Odnajdując Miłość, która ją stworzyła i odkupiła,
dusza wykrzykuje z radości,
która wykracza poza wszelkie ludzkie zrozumienie.

Ojciec Livio Fanzaga


Opracowała Maria Krasnosielska