Wspomnienie św. Damazego I, papieża
11 grudnia

    Urodził się około roku 305. Był Hiszpanem. Do jego zasług należy między innymi uporządkowanie katakumb po zniszczeniach dokonanych w okresie prześladowań chrześcijan. Damazy zwoływał też synody dla zwalczania odstępstw od wiary (apolinarym, donatyzm i inne herezje). Z jego polecenia św. Hieronim podjął się przekładu Pisma Świętego na łacinę, sam układał natomiast wierszowane napisy na grobowcach męczenników. W Rzymie zbudował kościół San Lorenzo in Damaso, przy którym założył archiwum kościelne. W tymże kościele znajdują się jego relikwie.

Starożytni historycy podkreślają religijną gorliwość Damazego, troskę o czystość wiary, prostotę zachowania, chrześcijańską pokorę i miłosierdzie dla ubogich.


***


Czas życia bez miłości nie jest właściwie czasem.
Czas prawdziwie ludzki - to tylko czas miłości.

Anna Kamieńska


Opracowała Maria Krasnosielska