Św. Anyzjusza, biskupa;
Eugeniusza
30 grudnia

Anyzjusz został biskupem Tesaloniki po śmierci Ascholiusza w roku 383. Papież Damazy mianował go wikariuszem patriarchalnym Ilirii, co potwierdzili również papieże Syrycjusz i Innocenty I. Kiedy Jan Chryzostom był nękany przez władze Anyzjusz zdecydowanie wystąpił w jego obronie, był pobożnym pasterzem. Zmarł w roku 407.Eugeniusz Bosiłkow urodził się w Bułgarii 16 listopada 1900 r., miał czworo rodzeństwa. Na chrzcie otrzymał imię Wincenty - zmienił je na Eugeniusz od Serca Jezusowego po wstąpieniu do zakonu Pasjonistów.
Jego powołanie zakonne zrodziło się w szkole zakonnej Pasjonistów (Oresz i Russe). W roku 1914 wyjechał do Belgii, później do Holandii, by tam ukończyć szkołę średnią i seminarium. Po powrocie do ojczyzny ukończył dodatkowo kurs teologii. Święcenia kapłańskie przyjął 25 lipca 1926 r. z rąk biskupa-pasjonisty, Damiana Teelena. Doktorat uzyskał podejmując temat unii Bułgarów z Kościołem Rzymskim (w II poł. XIII w.). Jego zamiarem było doprowadzenie do zjednoczenia Kościoła prawosławnego i katolickiego. Powszechne uznanie zyskał jako proboszcz w Barkarskim Geranie, gdzie podejmował szereg śmiałych inicjatyw o charakterze kościelno - narodowym i społecznym. Po śmierci biskupa Damiana został on mianowany (przez papieża Piusa XII) Wikariuszem Apostolskim, co przez prawosławnych przyjęte zostało z radością - Eugeniusz znany był z patriotyzmu i otwartości ekumenicznej. Sakrę biskupią przyjął 7 października 1947 r. Rok później pozwolono mu udać się do Rzymu na spotkanie z papieżem. Po powrocie został aresztowany (16 lipca 1952 r.), a władze komunistyczne wytoczyły mu proces i skazały na śmierć - biskup nie zgodził się bowiem na współpracę z państwem i podporządkowanie mu struktur politycznych. Eugeniuszowi zarzucono szpiegostwo na rzecz Watykanu, handel bronią i niemoralne prowadzenie się. Gdy siostrzenica błagała go, by prosił o ułaskawienie, odpowiedział: " Nie będę prosił o łaskę. Chrystus wspiera mnie swoją łaską i pozwala mi uczestniczyć w swoim Krzyżu. Jestem gotów. Nie podejmujcie żadnych starań o moje uwolnienie".
Wyrok wykonano 11 listopada 1952 roku. Przez władze został on potwierdzony dopiero kilkanaście lat później - 27 stycznia 1975 roku.
Ojciec Święty, Jan Paweł II, 15 marca 1998 r. ogłosił Eugeniusza Bosiłkowa błogosławionym, nazywając go: "nieustraszonym świadkiem Krzyża Chrystusowego" i "najjaśniejszą chwałą Kościoła w swojej ojczyźnie".
Dekret beatyfikacyjny wyznaczył datę liturgicznego święta bł. Eugeniusza na 13 listopada.


***


Panie, zachowaj moje serce od zatwardziałości i zimnego dystansu tam, gdzie powinno być ciepłe i żywe.***


Jutro obchodzić będziemy zakończenie roku kalendarzowego i zapytamy się, w jakim duchu powinniśmy rozpocząć nowy. Nie ma sensu robić kosmicznych programów. Wystarczy tylko naśladować Maryję: słuchać, rozważać i wprowadzać w życie Ewangelię Jezusa. Jedynie w ten sposób dojdziemy do stanu człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa.

(Francesco Dario Palmisano)


Opracowała Maria Krasnosielska