Wspomnienie św. Rajmunda z Penyafort, prezbitera
7 stycznia

Rajmund urodził się po roku 1170 w Villafranca del Panades w pobliżu Barcelony (Hiszpania) w szlacheckiej rodzinie katalońskiej spokrewnionej z królem Aragonii. W roku 1210 udał się do Bolonii, tam ukończył prawo kościelne i rzymskie. Już jako dwudziestoletni młodzieniec wykładał w Barcelonie filozofię, w tym też czasie wydał swoje pierwsze monumentalne dzieło - "Summę prawa" - podręcznik dla studentów. U swoich uczniów starał się formować serce i intelekt. Obdarzony głęboką wiedzą i osobistą kulturą, odznaczał się gorliwością w formowaniu przyszłych kapłanów.

Wstąpił do Dominikanów, żarliwie pracował nad nawróceniem Maurów i Żydów. Został wybrany generałem zakonu.

Mimo bardzo czynnego życia i praktyk pokutnych, którymi trapił ciało, dożył 100 lat.

Umarł w Barcelonie 6 stycznia 1275 roku, tam też spoczywają jego relikwie.***


Im pełniej nasze życie może być odczytywane przez innych
jako świadectwo dane Chrystusowi,
tym ma większą wartość.

(Ks. Franciszek Blachnicki)


Opracowała Maria Krasnosielska