Wspomnienie świętych Tymoteusza i Tytusa, biskupów
26 stycznia

   Tymoteusz i Tytus byli uczniami i pomocnikami św. Pawła Apostoła. Pierwszy z nich kierował Kościołem w Efezie, drugi na Krecie. Do nich adresowane są tzw. listy pasterskie, zawierające napomnienia dla pasterzy i wiernych.

Ojciec Tymoteusza był Grekiem, matka Żydówką - on sam wychowywany był w wierze mojżeszowej i doskonale znał Księgi Święte. Chrzest przyjął z rąk Św. Pawła. Przedstawiany jest w szacie biskupiej, z maczugą z kamieniami i palmą (wskazującą na jego rzekome męczeństwo). Jest patronem chorych na żołądek.

Tytus był przyjacielem i uczniem św. Pawła. Zmarł w Gortynie ok. roku 96.***


Nadzieję na świętość tracą ci, którzy sądzą,
że kochać można dopiero w niebie.

Ks. Marek Dziewiecki


Opracowała Maria Krasnosielska