Wspomnienie św. Pawła Miki i Towarzyszy, męczenników
6 luty

   Paweł urodził się ok. roku 1565 w Kioto. Był jednym z pierwszych Japończyków, którzy przyjęli katolicyzm. W roku 1587 wstąpił do zakonu jezuitów. Dzięki wyjątkowym zdolnościom kaznodziejskim został jednym z czołowych misjonarzy japońskich.

Zginął w 1597 r. w Nagasaki razem z 25 towarzyszami.

Papież Pius IX kanonizował męczenników 8 czerwca 1862 roku.***Święty wie,
że nieporównanie większym dramatem niż krótkie życie doczesne,
jest złe życie wieczne.

Ks. Marek Dziewiecki


Opracowała Maria Krasnosielska