Św. Onezyma, męczennika

   Onezym pochodził z Frygii. Ograbił swojego nauczyciela Filemona i zbiegł do Rzymu. Tam spotkał św. Pawła. Apostoł nawrócił go, ochrzcił i odesłał z pismem do Filemona. W piśmie była prośba o przebaczenie dla dawnego ucznia. Własnoręcznie napisany przez Pawła list odniósł skutek - Onezym otrzymał przebaczenie. Następnie wrócił do św. Pawła i wiernie mu służył.

***

Bądź zawsze wdzięczny- wszystko jest ci ofiarowane.
Życie przede wszystkim.


Maria Krasnosielska