Wspomnienie św. Piotra Damiani, biskupa i doktora Kościoła
21 luty

Piotr urodził się w Rawennie w roku 1007. Po przyjęciu święceń kapłańskich został wykładowcą w jednej ze szkół parafialnych, później - mnichem benedyktyńskim i opatem eremu. Piotr utrzymywał kontakt z kolejnymi cesarzami - Ottonem III, Henrykiem IV, Klemensem II, Damazym II, Leonem IX i Stefanem II. Przez ostatniego mianowany został biskupem Ostii i kardynałem. Pracował nad przemianą Kościoła, odnowił życie zakonne. Wielokrotnie bywał legatem papieskim na synodach, pełnił też funkcję doradcy i mediatora. Wiele pisał - pozostawił 240 utworów poetyckich, 170 listów, 53 kazania, 7 życiorysów i kilka rozpraw o stanie Kościoła i jego naprawie.

Piotr zmarł w klasztorze benedyktyńskim w Faenzy w nocy z 22/23 lutego 1072 roku.

Kult św. Piotra Damianiego zatwierdził w roku 1821 papież Leon XII i ogłosił go doktorem Kościoła.

***

Jeśli jesteś przyjacielem milczenia,
wtedy znajdziesz spokój,
gdziekolwiek byś się nie znajdował.

Patriarcha Poimen

***

Panie, dodaj mi sił,
by milczeć pokornie,
by milczeć roztropnie,
by milczeć wiernie,
by milczeć z radością.

Wilhelm Muhs


Opracowała Maria Krasnosielska