Św. Aleksandra z Aleksandrii, biskupa
26 luty

Urodził się ok. roku 250 w Aleksandrii (Egipt). Mniej więcej od roku 312 był patriarchą w swoim rodzinnym mieście. Zasłynął z polemik, które prowadził z arianami. Na soborze w Nicei (325 r.) przyczynił się do wyjaśnienia autentycznych zasad dogmatyki chrześcijańskiej.
Zmarł w 328 roku. Pozostawił po sobie ok. 70 listów będących cennym świadectwem dziejów Kościoła.

***

Najstarszymi Symbolami wiary są symbole chrzcielne. Ponieważ chrzest jest udzielany "w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego"(Mt 28, 19), prawdy wiary wyznawane podczas chrztu są ułożone według ich odniesienia do trzech Osób Trójcy Świętej.

Kompendium KKK

***

Dziękuję Panie,
że mogę myśleć i spostrzegać Twój piękny świat moimi zmysłami.