Wspomnienie św. Franciszki Rzymianki, zakonnicy
9 marca

Franciszka urodziła się w Perrione koło Rzymu w roku 1384 (w rodzinie patrycjuszowskiej). Wcześnie wyszła za mąż, miała troje dzieci. Słynęła z dobroczynności i dobroci, była życzliwa, chętnie pomagała sąsiadom i potrzebującym, zwłaszcza ludziom ubogim. Wiele się modliła. Przykładem swego życia pociągnęła inne kobiety, które zapragnęły ją naśladować. W ten sposób powstało stowarzyszenie Oblatek Benedyktynek z Góry Oliwnej. Jego celem stały się uczynki pokutne, modlitwa i miłosierdzie. Franciszka osiadła z nimi przy kościele S. Maria Nova przy Forum Romanum i Colosseum.
Zmarła w roku 1440 mając 56 lat.
Miała ona niezwykłe łaski mistyczne, została obdarzona przez Boga wizjami, darem ekstaz, zmysłem proroczym i mocą uzdrawiania, a nawet wskrzeszania umarłych.
Cieszyła się podobno bardzo rzadkim przywilejem częstego oglądania przy sobie Anioła Stróża.
Do grona świętych została włączona przez papieża Pawła V w roku 1609.

***

Kosmologia może wyjaśnić istnienie świata,
ale nie może wyjaśnić tajemnicy Miłości, od której świat pochodzi.

Ks. Marek Dziewiecki

***

Panie Jezu spraw, aby moje oczy, ręce, usta i serce były miłosierne.
Przemieniaj mnie w miłosierdzie, abym umiał okazywać je bliźnim.


przygotowała: Maria Krasnosielska