Św. Eulogiusza, męczennika
11 marca

Pochodził z rodziny szlacheckiej, urodził się w Kordobie, wówczas - hiszpańskiej stolicy Maurów. Po przyjęciu święceń kapłańskich został kierownikiem słynnej w całej Hiszpanii szkoły kościelnej.
Cnoty Eulogiusza, poparte wytrwałą modlitwą i postami, zapewniły mu powszechny szacunek.
W roku 850, podczas gwałtownego prześladowania chrześcijan, Eulogiusz dodawał odwagi męczennikom, za co został wraz z biskupem i innymi księżmi wtrącony do więzienia. Napisał on egzortę upamiętniającą męczeństwo dziewic - Flory i Marii, które ścięto w roku 851. Obydwie przyrzekły modlić się za swoich towarzyszy, którzy tydzień po ich śmierci odzyskali wolność.
Podczas dalszych prześladowań Eulogiusz był podporą dla rozproszonych chrześcijan, do końca dodawał odwagi grupie męczenników straconych w roku 853. Napisał ich historię: "Pamiętnik świętych". Z kart książki emanuje żarliwa wiara i duch męczeństwa.
U niego szukała pomocy dziewica ze szlacheckiego rodu Maurów zwana Leokrycją (lub Lukrecją), która nawróciła się i w obawie przed gniewem rodziców zwróciła się do Eulogiusza. Ten ukrył ją u przyjaciół. Wszyscy zostali odkryci i skazani na śmierć.

Eulogiusz został ścięty 11 marca 859 roku, Leokrycja cztery dni później.

***

Tylko ten, kto godzi się na to, że może upaść,
potrafi wzrastać.

Valerio Albisetti

***

Królestwo Boże zbliża się i przynagla,
Nie wolno nam sił rozpraszać na inne sprawy.
Nic nie może iść w porównanie z miłością.

Gianfranco Ravasi


przygotowała: Maria Krasnosielska