Wspomnienie św. Cyryla Jerozolimskiego, biskupa i doktora Kościoła
18 marca

Urodził się ok. roku 315 w Jerozolimie, w rodzinie chrześcijańskiej. W roku 350 został biskupem diecezji jerozolimskiej. Zdecydowanie przeciwstawiał się arianizmowi i głoszonym herezjom. Prowadził działalność charytatywną i pisarską. Słynne są jego 24 wielkie mowy, w których ukazał wczesnochrześcijański pogląd na chrzest i Eucharystię.
Zmarł w rodzinnym mieście ok. roku 386.
W ikonografii najczęściej przedstawiany jest z sakiewką, mającą przypominać jego ofiarność wobec ubogich.
W roku 1882 papież Leon XIII ogłosił go doktorem Kościoła.


***

Dusza, z której nieustannie wypływa dobroć i życzliwość,
zawsze będzie radosna.

William Godwin

***

Dusza młodego człowieka stworzona jest do tego, aby latać,
a nie - aby pełzać w błocie.

Paul Claudel


przygotowała: Maria Krasnosielska