Św. Jana Klimaka, opata
30.03.2009

   Jan "Scholastyk", zwany Klimakiem od swojej książki: "Drabina (Klimax) doskonałości do raju", żył na przełomie VI i VII wieku. Kiedy miał szesnaście lat wyrzekł się dóbr ziemskich, poświęcił się Bogu i wstąpił do klasztoru. Przez czterdzieści lat żył jako pustelnik w Palestynie u stóp góry Synaj. W roku 600 został wybrany opatem na Synaju i przełożonym wszystkich zakonników oraz eremitów w tym kraju.
Jan nigdy nie szukał sławy, starał się ukrywać swoje naturalne i nadprzyrodzone talenty, aby skutecznie praktykować pokorę. Pomocą w tym było zachowanie milczenia. Swoją wolę całkowicie poddał woli Bożej. Pociechę i ulgę w ziemskiej pielgrzymce stanowiło dla niego kontemplowanie nieba i ciągłe ćwiczenie się w miłości Bożej. Jego słynne dzieło: "Drabina doskonałości do raju" jest zwięzłym traktatem duchowym, zawierającym kilkanaście przykładów opisujących ówczesne życie klasztorne.

Zmarł w swojej pustelni 30 marca 645 roku.


***

Prawdziwe posłuszeństwo jest często rzeczą bolesną.
Aby szczerze słuchać, trzeba wiele pokory;
potrzebne jest oczyszczenie umysłu, serca i uczuć.

Severino Pagani


przygotowała: Maria Krasnosielska