Wspomnienie św. Franciszka z Paoli, pustelnika
2 kwietnia

Franciszek urodził się w Kalabrii w roku 1416. Czytać nauczył się w zakonie franciszkańskim w pobliskim San Marco. Po rocznym pobycie u franciszkanów zamieszkał samotnie w pobliżu Paoli. Zanim ukończył dwadzieścia lat miał już dwóch towarzyszy. Okoliczni ludzie zbudowali im trzy lepianki i kaplicę, w której ksiądz z pobliskiej parafii odprawiał dla nich Mszę św. Uważa się to za początek zakonu braci najmniejszych (fratres minimi), z którego potem powstał Zakon Braci Mniejszych (Minimici). Zakon ten zatwierdził bullą papież Sykstus IV.
Franciszek uważany był za cudotwórcę i cieszył się dużym kultem. Bardzo cenił go sam papież.

Franciszek zmarł w Tours w roku 1507. Kanonizowany został w roku 1519. Jest patronem pustelników, wzywany w przypadku chorób zakaźnych.


***

Często dopiero wtedy rozpoznaje się prawdziwe ścieżki Boga,
gdy się na nie wstąpi.

Peter Hahne


przygotowała: Maria Krasnosielska