Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego
VII Niedziela Wielkanocy

"Nie potrzebujecie znać czasu, a zwłaszcza tej chwili, którą Ojciec zastrzegł dla siebie. Otrzymacie moc Ducha Świętego, który na was zstąpi, i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii i na całym świecie".

Po tych słowach na ich oczach uniósł się do góry i widzieli Go, dopóki obłok im Go nie zakrył. A gdy za odchodzącym uporczywie patrzyli w niebo, wtedy stanęło przy nich dwóch ludzi na biało ubranych, którzy powiedzieli: "Galilejczycy, czemu stoicie patrząc w niebo? Ten Jezus wzięty spośród was do nieba przyjdzie w taki sposób, jak Go widzieliście odchodzącego".

(Dz 1 , 7 -11)

Czterdzieści dni po świętach Zmartwychwstania obchodzimy w Kościele uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Autorzy Ewangelii i Dziejów Apostolskich w obrazowy, symboliczny sposób przybliżają nam prawdę o wywyższaniu Chrystusa ponad wszystko.

Do Apostołów, po spotkaniu ze Zmartwychwstałym, podeszli mężowie w białych szatach i zapytali: "dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo?".I my nie powinniśmy stać bezczynnie w oczekiwaniu na Pana Jezusa. Wezwani jesteśmy bowiem do wprowadzania dobra wszędzie tam, gdzie przebywamy.

***

Panie Jezu,
tak, jak zasiadasz chwalebny
po prawicy Ojca
w niebie,
tak jesteś uwielbiony
w pełni nowego życia
w "tajemnicy wiary".

Obdarz nas wiarą żywą,
wiarą wielką, wiarą paschalną.

**

Przyjdź do mnie, Jezu
Spoza białych obłoków.
Z wysokości nieba.
Z odchodzącej ciszy wieczoru
Po wiosennym deszczu,
Przez kwiaty magnolii
i spadające gwiazdy.
Przez Górę Oliwną,
Ostatnią Wieczerzę,
Uciszenie burzy na morzu
I krzyż Golgoty.

Przez lipy słoneczne słońcem
I upalne dni ziemi.
Przez miłość moją do Ciebie

(Jadwiga Wichracka)

W Poznaniu Kościół pw. Wniebowstąpienia Pańskiego znajduje się na os. Wichrowe Wzgórze 130.

Opracowała Maria Krasnosielska