Świętych
Bedy Czcigodnego, prezbitera i doktora Kościoła;
Grzegorza VII, papieża
i Marii Magdaleny de Pazzi, dziewicy
25 maja

Beda urodził się w Anglii w roku 673. Kiedy miał 7 lat rodzice, zgodnie z panującym zwyczajem, powierzyli jego wychowanie opactwu benedyktyńskiemu św. Piotra w Weartmouth. Dwa lata później Beda przeniósł się do nowo powstałego opactwa św. Pawła w Jarrow i tam, jako mnich, spędził 50 lat. Z biegiem czasu obydwa opactwa zasłynęły w Anglii i poza jej granicami jako niezwykle ważne ośrodki życia religijnego i kulturalnego (ich historia została spisana przez Bedę).
W wieku 30 lat Beda przyjął święcenia kapłańskie, życie dzielił między modlitwę i studia. Znał język łaciński, grecki i hebrajski, studiował Pismo Święte i dzieła Ojców Kościoła. Zostawił po sobie wiele pism (poezje, żywoty, martyrologie, historię Anglii, dzieła dotyczące ortografii, gramatyki, natury rzeczy, czasu, homilie). Komentarze do ksiąg Starego Testamentu czynią go największym egzegetą średniowiecza. Bedę nazywano najbardziej uczonym wśród świętych i najświętszym wśród uczonych Kościoła w Anglii.

Zmarł on w roku 735, jego ciało złożono w Jarrow, w kościele opackim, jednak w roku 1030 wraz z relikwiami św. Kulberta zostało ono przeniesione do katedry w Durham. Z czasem złożono jego relikwie w nowym relikwiarzu a w 700-lecie jego urodzin wystawiono mu wspaniały grobowiec Podczas odstępstwa od wiary króla Henryka VIII śmiertelne szczątki św. Bedy zostały sprofanowane, jednakże ich część udało się uratować. W ikonografii św. Beda przedstawiany jest w benedyktyńskim habicie: z piórem, księgą i zwojem pergaminu.

*

Grzegorz VII na imię miał Hildebrand i urodził się w Toskanii ok. roku 1028. Był benedyktynem. Jako papież stawał w obronie wolności Kościoła. Zmarł w roku 1085 w Solerno.

*

Maria Magdalena urodziła się we Florencji w roku 1566. Wstąpiła do Karmelu, gorliwie modliła się o odnowę Kościoła. Zmarła w roku 1607.

***

Panie, otwórz mi oczy,
bym Cię dostrzegał w życiu,
bym się z Tobą spotykał,
zachowując wierność wobec Ciebie.


Opracowała Maria Krasnosielska