Święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła

Zesłanie Ducha Świętego jest głęboko związane z tajemnicą Kościoła, który w tym właśnie wydarzeniu upatruje początków swej misji. Wśród uczestników wspomnianego wydarzenia jest również Ta, która z działaniem Ducha Świętego spotkała się już w momencie zwiastowania. Wyjątkowa świętość Maryi jest dziełem Ducha Świętego, który całe Jej życie objął swym uświęcającym i przemieniającym działaniem sprawiając, że Maryja stała się "miejscem" szczególnego zamieszkania Boga.
Pan Jezus, umierając na krzyżu, Maryi, jako Matce, powierzył cały Kościół. Trwała Ona również wraz z Apostołami na modlitwie i wypraszała dary Ducha Świętego oraz łaskę Bożą dla powstającego Kościoła.
Tradycja wyrażała te prawdy obdarzając Maryję wieloma imionami, odnoszącymi się do Jej wyjątkowej relacji z Jezusem Chrystusem oraz Duchem Świętym. Owoce obecności Ducha Św. w Maryi to wiara, nadzieja, miłość i męstwo, pomagające przetrwać każde cierpienie.
Wierzący kolejnych pokoleń, doświadczając macierzyńskiej opieki i miłości Maryi nadali Jej imię Matki Kościoła.

Oficjalnie Matką Kościoła Maryja została ogłoszona na prośbę biskupów polskich, którzy na ręce papieża złożyli memoriał z prośbą o nadanie Jej takiego tytułu. Podczas sesji soborowej, we wrześniu 1964 r. Prymas Tysiąclecia kard. Stefan Wyszyński w imieniu 70. biskupów wygłosił przemówienie, w którym uzasadnił taką potrzebę. Ówczesny papież, Paweł VI, nadając 21 listopada 1964 roku Maryi ten tytuł powiedział: "Na chwałę Matki Bożej i ku naszemu pokrzepieniu ogłaszamy Najświętszą Maryję Pannę Matką Kościoła, to jest Matką całego Ludu Bożego, zarówno wiernych, jak i pasterzy, którzy nazywają Ją najukochańszą Matką".
Paweł VI, w roku 1968 potwierdził swoje orzeczenie o Maryi Matce Kościoła w tzw. Credo Pawłowym, wezwanie to umieszczone zostało również (przez Jana Pawła II) w Litanii Loretańskiej.

Święto Maryi - Matki Kościoła - obchodzone jest każdego roku w poniedziałek po uroczystości Zesłania Ducha Świętego.***Maryjo, Matko Kościoła - módl się za nami.

W Poznaniu Kościół pw. NMP Matki Kościoła (Księża Filipini) znajduje się przy ul. Kołłątaja (Świerczewo).


Opracowała Maria Krasnosielska