Wspomnienie świętych męczenników Marcelina i Piotra
2 czerwca

Święci Marcelin i Piotr ponieśli śmierć męczeńską w czasie prześladowań chrześcijan za cesarza Dioklecjana (284-305).


***


Cierpliwość i umiejętność czekania, to elementy ludzkiego życia.
W cierpliwości tkwi również siła podążania do zmiany i przemiany.
Ale w cierpliwości istotną rolę odgrywa również czas.

Dajmy nam samym oraz innym czas na to,
by coś mogło ulec przemianie.


Opracowała Maria Krasnosielska