Wspomnienie św. Jadwigi Królowej
8 czerwca

      Jadwiga urodziła się w roku 1374. Była córką Ludwika Andegaweńskiego - króla Węgier i Polski. Kiedy miała dziesięć lat została ukoronowana na królową Polski. Poślubiła Władysława Jagiełłę, co pociągnęło za sobą unię Polski z Litwą i chrystianizację Litwy. Dzięki niej powstał wydział teologiczny na Uniwersytecie Krakowskim. Jadwiga wspierała też klasztory i kościoły, pomagała wdowom i sierotom - cieszyła się powszechnym szacunkiem ludu.

Zmarła w Krakowie 17 lipca 1399 roku, została pochowana w miejscowej katedrze.

Jan Paweł II kanonizował ją 8 czerwca 1997 roku.***Pozwólmy spokojnie mówić do nas naszemu sercu.
Nie udzielajmy mu zbyt pochopnych odpowiedzi,
fałszywymi zapewnieniami nie zamykajmy mu ust.
Wówczas jesteśmy na właściwej drodze, na drodze do Boga.

Roland Breitenbach

Opracowała Maria Krasnosielska