Św. Tomasza Morusa, męczennika
22 czerwca

      Tomasz More (Morus) urodził się w Londynie, studiował prawo a następnie rozpoczął służbę u króla Anglii - Henryka VIII. W roku 1529 otrzymał nominację na lorda kanclerza. Był wzorem pobożności, odwagi w słowach i czynach oraz sprawiedliwości. Należał do grona wybitnych humanistów swoich czasów. Ostro potępiał zamiary rozwodowe króla i jego związek z Anną Boldyn. W roku 1532 złożył urząd lorda i odmówił przysięgi na supremację (uznanie króla za głowę Kościoła angielskiego). Za ten gest został pozbawiony majątku i osadzony w więzieniu, a po 15 miesiącach (1535 r.) ścięty.

Kanonizowany został 19 maja 1935 roku.***Miarą wolności człowieka są rzeczy,
których może sobie odmówić.

Valerio Albisetti


Opracowała Maria Krasnosielska