Wspomnienie św. Wawrzyńca z Brindisi, prezbitera i doktora Kościoła
oraz św. Apolinarego, biskupa i męczennika
21 lipca

Wawrzyniec urodził się we Włoszech w roku 1559. Był kapucynem. W wielu krajach Europy głosił Słowo Boże. Napisał wiele dzieł. Zmarł w Lizbonie w roku 1619.

Apolinary był biskupem (koniec II w.) w pobliżu Rawenny, w portowym mieście Civitas Classis. Tam poniósł męczeńską śmierć.

***

Nie wszystkim dane jest dosięgnąć gwiazd.
Ale nawet migoczące światełko jednej maleńkiej gwiazdki
może rozpromienić i ogrzać nasze życie,
może sprawić, że dostrzeżemy jego sens i wartość.

Christa Spilling-Noker

Opracowała Maria Krasnosielska