Wspomnienie św. Jana Marii Vianneya, kapłana
4 sierpnia   Żył on w latach 1786 - 1859, powszechnie jest znany jako "proboszcz z Ars". Święcenia kapłańskie otrzymał w roku 1815, trzy lata później powierzono mu parafię w Ars - odległej od wielkiego świata, francuskiej wiosce.

Jan Maria Vianney prowadził bardzo surowy tryb życia, poddając się niezliczonym umartwieniom, a wobec wszelkich trudności objawiał niezmąconą cierpliwość zwycięsko opierając się szatańskim pokusom. Jako spowiednik i duszpasterz zasłynął w całym chrześcijańskim świecie (spowiadał przez 16 godzin dziennie, a pod wpływem jego nauk i czynów nawracali się najbardziej zatwardziali grzesznicy). Jan Maria Vianney był kochany przez tłumy, potrafił jednak zachować dziecięcą prostotę. Stanowił on wzór kapłana podążającego z pokorą drogą Serca Chrystusowego a jego życie było wypełnione dziełami miłości i miłosierdzia.

Zmarł 4 sierpnia 1859 roku, kanonizowany został 31 maja roku 1925.
Jest on patronem proboszczów.

150 rocznica śmierci św. Jana Marii Vianneya stała się przyczynkiem do ogłoszenia go (przez Ojca Świętego Benedykta XVI) szczególnym patronem Roku Kapłańskiego.

***

Żyjmy zatem spokojnie na łonie tej dobrej Opatrzności,
tak uważnej na wszystkie nasze potrzeby.

(Św. Jan Maria Vianney)***Ze szczęściem bywa czasami tak, jak z okularami,
szuka się ich, a one "siedzą" na nosie.
Tak blisko!

(Phil Bosmans)

W Poznaniu Kościół pw. św. Jana Vianneya znajduje się przy ul. Podlaskiej 10 (Sołacz).


Opracowała Maria Krasnosielska