Wspomnienie św. Piusa X, papieża

21 sierpnia

Giuseppe Sarto urodził się w Riese w roku 1835. Biskupem Mantui został w 1884, a patriarchą Wenecji i kardynałem w roku 1893. Na papieża wybrano go w roku 1903. Przybrał imię - Pius X. Ożywił w Kościele życie eucharystyczne i rozpoczął reformę liturgii. Zmarł w roku 1914.


***


Pierwszy sposób głoszenia Ewangelii polega na tym, by kochać i milczeć.

Ks. Marek Dziewiecki


Opracowała Maria Krasnosielska