Wspomnienie błogosławionych Marii Stelli i Towarzyszek, dziewic i męczennic

4 września

Maria (Adela Mardosewicz) urodziła się 14 grudnia 1888 roku we wsi Ciasnówka (obecnie Białoruś). Wstąpiła do Zgromadzenia Nazaretanek. Pełniła różne funkcje: była wychowawczynią internatu, ekonomką i zakrystianką. W roku 1936 przyjechała do Nowogródka, podczas II wojny światowej była tam przełożoną. Odznaczała się dobrocią i wspaniałomyślnością, czynnie praktykowała miłość bliźniego.

Wraz z 10 innymi siostrami zginęła śmiercią męczeńską z rąk hitlerowców 1 sierpnia 1943 roku.

Swoje życie siostry oddały w zamian za życie pojmanych mieszkańców Nowogródka oraz jedynego w okolicy kapłana - ks. Zienkiewicza. W doskonały sposób wypełniły słowa Jezusa: "Nikt nie ma większej miłości, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich" (J 15, 13). Mówiły: "Mój Boże, jeśli potrzebna jest ofiara z życia, niech raczej nas rozstrzelają, aniżeli tych, którzy mają rodziny - modlimy się nawet o to (...) Ksiądz Kapelan jest bardziej potrzebny ludziom niż my, toteż modlimy się teraz o to, aby Bóg raczej nas zabrał niż Księdza, jeśli potrzebna jest dalsza ofiara". Pan Bóg Przyjął ofiarę sióstr - oddały życie, by mogli żyć inni. Ojciec Święty u początku trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa s. Marię Stellę i 10 Męczenniczek z Nowogródka postawił jako wzór miłości i obronę współczesnej rodziny.


***


Żyje się tylko raz.
Ale jeżeli żyje się dobrze, ten raz wystarczy.

Benjamin Franklin


Opracowała Maria Krasnosielska