Wspomnienie św. Brunona, prezbitera

6 października

Brunon urodził się w Kolonii ok. roku 1035. Wykładał teologię, najpierw jako scholastyk kapituły, później kanclerz arcybiskupi. W roku 1084 porzucił świat i wespół z ośmioma towarzyszami zamieszkał na pustkowiu koło Grenoble, założył tam surowy klasztor kartuzów. Za czasów papieża Urbana II doradzał w sprawach Kościoła.

Zmarł 6 października 1101 roku.


***


Kto wierzy w dobroć człowieka,
ten stwarza dobroć w człowieku.

Jean Paul


Opracowała Maria Krasnosielska