Wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera

13 października

      Honorat Koźmiński urodził się 16 października 1829 roku w Białej Podlaskiej. Nauki pobierał we Włocławku i Płocku, studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie. Wstąpił do kapucynów i w roku 1852 przyjął święcenia kapłańskie. Był wspaniałym spowiednikiem i kaznodzieją. Ożywiony duchem apostolskim organizował koła różańcowe. Założył wiele zgromadzeń zakonnych, przede wszystkim bezhabitowych. Pracowały one głównie wśród chorych, w przytułkach, na wsiach i wśród młodzieży.

Zmarł w Nowym Mieście nad Pilicą 16 grudnia 1916 roku. Beatyfikowany został w Rzymie przez papieża Jana Pawła II.


***


Wielkoduszność - to przymiot bezinteresownej miłości,
to przeciwieństwo zobojętnienia.
Jest dobrocią serca, serca pełnego samozaparcia,
które nie chce odpłacać za krzywdy, nie szuka zemsty, rezygnuje z karania, panuje nad uczuciem złości i gniewu...

Ladislaus Boros


Opracowała Maria Krasnosielska