Jan Paweł II - Papież Wolności
16 października 2009

      16 października 1978 roku kard. Karol Wojtyła został wybrany papieżem i przyjął imię Jana Pawła II. W 2005 r. Sejm RP ustanowił dzień 16 października świętem państwowym - "W hołdzie największemu autorytetowi XX wieku, człowiekowi, który sięgając do źródeł chrześcijaństwa, uczył nas solidarności, odwagi i pokory".

Od 2001 r. w niedzielę poprzedzającą 16 października Kościół polski obchodzi Dzień Papieski jako wyraz wdzięczności, duchowej łączności z Janem Pawłem II i okazję do propagowania Jego nauczania, przez ogarnięcie modlitwą Jego osoby i wspieranie Jego dzieł. Inicjatywę koordynuje Fundacja "Dzieło Nowego Tysiąclecia". Każdego roku punkt wyjścia stanowi hasło, wokół którego skupiają się wszystkie wymiary podejmowanych inicjatyw.

za: Agnieszka Chadzińska, Niedziela
***


Nie ma większej miłości, niż miłość krzyża;
nie istnieje bardziej autentyczna wolność niż wolność miłości;
nie istnieje pełniejsze braterstwo niż to, które rodzi się z krzyża Jezusa.

Jan Paweł II


Opracowała Maria Krasnosielska