Wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika
17 października

      Ignacy, Grek z pochodzenia, był po św. Piotrze drugim biskupem kościoła w Antiochii. Nosił przydomek Teoforos, tzn. "niosący Boga". Był uczniem św. Jana Apostoła. Godność biskupa piastował przez 40 lat. Był dobrym i troskliwym pasterzem. Jako pierwszy użył określenia "Kościół katolicki".
Poniósł śmierć męczeńską (został skazany na pożarcie przez dzikie zwierzęta) około roku 107, za panowania cesarza Trajana w Rzymie. W drodze na miejsce kaźni wysłał siedem listów, w których wykładał naukę chrześcijańską.

Wzywany jest w przypadku chorób gardła i wysypki.


***


Składam moją duszę w Twoje ręce.
Oddaję Ci ją Boże, z całą miłością mego serca...


Opracowała Maria Krasnosielska