Wspomnienie św. Klemensa I, papieża i męczennika;
oraz św. Kolumbana, opata
23 listopada

Klemens - Rzymianin z urodzenia, był pochodzenia żydowskiego. Nawrócenie zawdzięcza św. Piotrowi i św. Pawłowi, któremu towarzyszył w podróży do Rzymu. Kierował Kościołem pod koniec I wieku jako trzeci następca św. Piotra (po męczeńskiej śmierci św. Piotra biskupem Rzymu został św. Lin, po 11 latach jego rządów - św. Klet).Kolumban urodził się w VI wieku w Irlandii. Wstąpił do słynnego klasztoru Bangor i wkrótce stał się jednym z jego chlubnych nauczycieli. W roku 590 wraz z 12 braćmi udał się do Bretanii, gdzie w Luxeuil w roku 593 założył klasztor. Napisał własną regułę zakonną. Prowadził działalność misyjną na obszarach górnego Renu. Jako misjonarz wyjechał do Galii. Potem założył swój ostatni klasztor w Bobbio (Włochy).
Tam zmarł 23 listopada 615 roku.
Uważany jest za reformatora monastycyzmu średniowiecznego. Jest patronem Irlandii, wzywany w chorobie umysłowej oraz podczas powodzi.

***

Obawiam się trwonienia słów, powierzchowności myśli, pustki sumień.
W naszych czasach zakradł się paradoksalnie niedobór Słowa i nadmiar słów.
A kiedy słowo przestaje być aktem rozumu,
wówczas może stać się wszystkim:
dźwiękiem, krzykiem, obelgą.

(Mario Luzi)Opracowała Maria Krasnosielska