Św. Małgorzaty Węgierskiej, królowej i zakonnicy; rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan
18 stycznia

   Małgorzata, od dziecka otoczona zbytkiem i luksusem, wybrała skromny żywot zakonnicy. Jej ojciec - Bela IV, król Węgier - rządził w czasie, gdy Europa była zagrożona przez Turków. Małgorzata w wieku czterech lat została oddana na wychowanie do klasztoru dominikanek w Veszprem - ofiarowana jako votum wdzięczności za ocalenie kraju od najazdu Tatarów. Kiedy miała 10 lat przeniosła się do klasztoru na wyspie Lepri na Dunaju jako internistka, a w 1252 r. została tam zakonnicą. Wyrosła na piękną kobietę. O jej rękę starali się książę kaliski - Bolesław Pobożny, król czeski - Przemysł Otokar II i król Neapolu - Karol Andegaweński. Małgorzata wszystkie propozycje odrzuciła i w obecności prymasa Węgier stanowczo potwierdziła wolę pozostania w zakonie. Korony ziemskie oddała za koronę niebieską.

Nie wstydziła się prac fizycznych, wszystkich budowała umiłowaniem ubóstwa. Bóg obdarzył ją darem kontemplacji, wizji i charyzmatem proroczym.

Małgorzata zmarła 18 stycznia 1270 roku, mając zaledwie 28 lat. Do jej grobu pielgrzymowały tłumy Węgrów. Proces beatyfikacyjny wymienia około 300 niezwykłych łask otrzymanych za jej wstawiennictwem. W poczet błogosławionych została wliczona w roku 1789 a do grona świętych włączył ją papież Pius XII w roku 1943.

*

W dniach 18 - 25 stycznia trwa Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan, poprzedzony Dniem Dialogu Chrześcijańsko - Żydowskiego (Dniem Judaizmu). Dokładne informacje o spotkaniach, które przebiegają pod hasłem: "Wy jesteście tego świadkami" (Łk 24, 48), a zorganizowanych przez Poznańską Grupę Ekumeniczną można znaleźć na stronie http://poznan.biblista.pl***


To jest ufność: kroczyć nieznaną drogą Boga,
aby zostać przyjętym przez Jego ramiona.
Nie jest to ślepe ryzyko, ponieważ poza naszą granicą nie ma pustki,
ale Obecność, która nas oczekuje.

Gianfranco Ravasi

***


Wszechmogący , wieczny Boże, Ty gromadzisz rozproszonych,
a zgromadzonych zachowujesz w jedności,
wejrzyj łaskawie na owczarnie Twojego Syna i spraw,
niech wszyscy, których uświęcił jeden chrzest,
złączą się w prawdziwej wierze i bratniej miłości.


Opracowała Maria Krasnosielska