Wspomnienie św. Błażeja, biskupa i męczennika oraz św. Oskara, biskupa
3 lutego

   Błażej pochodził prawdopodobnie z Cezarei Kapadockiej, był lekarzem. Zawód porzucił, by oddać się życiu na pustyni. W IV wieku został biskupem Sebasty w Armenii (Turcja). Za rządów cesarza Dioklecjana, w czasie prześladowań, został pojmany i uwięziony w lochu, później skazany na śmierć. Za pomocą tortur i gróźb bezskutecznie starano się skłonić Błażeja do wyrzeczenia się wiary (apostazji).
W średniowieczu jego kult rozprzestrzenił się na cały Kościół.
Św. Błażej jest patronem lekarzy, szewców, krawców, sztukatorów, tkaczy i garbarzy.Oskar urodził się w Galii na początku IX wieku, wychował się w klasztorze w Corbieres. Był misjonarzem w Danii i Szwecji, został biskupem Hamburga.
Zmarł w roku 865.***


Aby człowieka usłyszeć, wystarczy mieć uszy.
Aby go zrozumieć, trzeba kochać.

Ks. Marek Dziewiecki


Opracowała Maria Krasnosielska