Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

      Kult Serca Jezusowego istniał w Kościele właściwie od starożytności, ponieważ już wtedy czczono miłość Chrystusa do ludzi przedstawiając ją symbolicznie w obrazie Serca Pana Jezusa.

Praktyka ta nawiązywała do fragmentu Ewangelii św. Jana (por. J 19, 31-37). Choć nie ma w nim bezpośrednio mowy o sercu: "Jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda", to oczywiste jest, że przebite zostało Serce Jezusa - co ma swoją wymowę - przebicie Serca Pana jest paschalną tajemnicą światła i ciemności oraz dowodem miłości Boga ku ludziom.

Jednym z najżarliwszych propagatorów nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa był św. Jan Eudes żyjący w XVII wieku. Za zgodą swojego biskupa odprawił on jako pierwszy Mszę św. o Sercu Pana Jezusa, był też spowiednikiem św. Małgorzaty Marii Alacoque, której Pan Jezus w wizjach polecił ustanowienie specjalnego święta ku czci Swego Serca. Pomysłodawczynią poświęcenia właśnie czerwca czci Serca Jezusowego była podobno wychowanka jednego z paryskich klasztorów - Aniela de Sainte-Croix. Pewnego dnia po przyjęciu Komunii Świętej dziewczynka pomyślała, że skoro miesiąc maj poświęcony jest Matce Bożej, to czerwiec powinien zostać ofiarowany Sercu Jezusowemu. Do pomysłu tego przychylili się również : przełożona klasztoru i miejscowy biskup.

Kult Serca Jezusowego jest szczególnie żywy w naszej Ojczyźnie - po raz pierwszy nabożeństwo czerwcowe odprawiono 1 czerwca 1857 roku w kościele lubelskim, a w roku 1859 papież Pius IX polecił sprawować je w całej Polsce.

Papież Pius XII przypomniał, że Najświętsze Serce Jezusa "jest uważane za znak i wyjątkowy symbol tej miłości, którą Boski Odkupiciel miłuje nieustannie Wiecznego Ojca i wszystkich ludzi bez wyjątku".
Sługa Boży Jan Paweł II powiedział: "W społeczeństwie, w którym coraz szybciej rozwija się technika i informatyka, w którym pochłonięci jesteśmy tysiącem często sprzecznych dążeń, człowiek może zagubić centrum - centrum samego siebie. Ukazując nam swoje Serce, Jezus przypomina przede wszystkim, że właśnie tam, we wnętrzu człowieka rozstrzyga się los każdego, wybór między śmiercią a życiem w wymiarze ostatecznym. On sam daje życie w obfitości, które pozwala naszym sercom, czasami zasklepionym w obojętności i egoizmie, otworzyć się na wyższą formę życia".
Słowa te niech będą dla nas najlepszym potwierdzeniem ogromnej wartości czci oddawanej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i wezwaniem, abyśmy do Niego przychodzili i od Niego właśnie uczyli się miłości...

Szczególny obraz Serca Jezusowego znajduje się w kaplicy św. Maksymiliana Marii Kolbego w Rzymie. Malowidło przedstawia św. Małgorzatę Marię Alacoque rozmawiającą z Panem Jezusem, który ukazuje jej swoje Serce. W głębi widnieje postać św. Franciszka zatopionego w modlitewnej ekstazie. Na niego właśnie wskazuje Pan Jezus, jako na tego, który najbardziej ukochał Serce Boże: "Uczcie się od Franciszka zjednoczenia z moim Sercem. Mógł Franciszek, możecie i wy. Nie lękajcie się, jestem Sercem Bożej Miłości".

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa obchodzona jest zawsze po oktawie Bożego Ciała, a dniem poświęconym w sposób szczególny Jezusowemu Sercu jest piątek. W każdy I piątek m-ca odprawiana jest w kościołach Msza Święta wotywna ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Z przystępowaniem do Komunii Św. przez 9 pierwszych piątków m-ca z rzędu związane są obietnice objawione przez Jezusa św. Małgorzacie Marii Alacoque (1645-1690). Oto one:

***

Umiejętność przyjęcia samego siebie jest wielką łaską. Ale łaską nad łaskami jest umiejętność zapomnienia o sobie.

Georges BernanosPanie, naucz mnie śmiać się nawet wtedy, kiedy serce płacze...Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości;
Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne;
Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze;
Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie;
ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI !W Poznaniu Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Floriana znajduje się przy ul. Kościelnej 3, a Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Bożej Pocieszenia przy ul. Szewskiej 18.

W Suchym Lesie Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa znajduje się przy ul. Bogusławskiego 3.


Opracowała Maria Krasnosielska