Kontakt z nami


e-mail: fzspoznan@franciszkanie.pl

***

Przełożona Wspólnoty

s. Barbara Wechta
tel.: 504 617 155
e-mail: depina@interia.pl

***

Zastępca Przełożonej Wspólnoty

br. Marek Bezler

***

Sekretarz Wspólnoty

s. Jadwiga Mickiewicz
tel.: 61 86 53 332

***

Skarbnik Wspólnoty

s. Teresa Nickel

***

Radny do Spraw Formacji

s. Lidia Szmyt
e-mail: szmytlidia@gmail.com

***

Radny ds. Specjalnych

s. Genowefa Osuch